જય માઁ આશાપુરા…..

માતા ના મઢ ” માઁ આશાપુરા ” ના દર્શને જતા પદયાત્રીઓ તેમજ ભક્તો ને “જય માતાજી”સમગ્ર ગુજરાત માથી તેમજ બહાર ના રાજ્યોમાથી દર વર્ષે નવરાત્રી દરમિયાન માઁ આશાપુરા ના દર્શન […]

Read Article →

हमे हमारी सेना पर विश्वास है, उड़ी हमलावरों को दंडित किया जाएगा: मोदी | मन की बात पर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीरी लोगों को संबोधित किया और उड़ी में हमले की बात की थी, और कहा, “कश्मीरी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार […]

Read Article →

Royal Rajputana Fashion Club 

​ 🚨🚨🚨🚨🚨 जय मातीजी  जय राजपूताना  रोयल राजपुताना केशन क्लब  तरफ थी आवतिकाले  सवारे 11:00 AM 15.09.2016  ना रोज 🚨🚨🚨 जामनगर  DKV COLLAGE  BAGRANG PAN NI SAME  राजपुताना टी शर्ट  […]

Read Article →