ङि.के.वि.कोलेज जामनगर

ङि.के.वि.कोलेज जामनगर

स्थण:  कोलेज नु स्पोटर्स गाउन

तारीख: 21/08/15

समय:  10:00am – 11:00am

समाज हित माटे
फ्कत 1 कलाक नो समय लीईने आवजो भाईओ

आपणे मोज मस्ती करवा नथी बोलाव ता भाई समाज माटे आटलु करो.

वधु माहिति माटे
राजभा चुडासमा
नो संपर्क करो
📱9558887666

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s